Dhimma Yeroo Irratti, Gaafii fii Deebii Hayyoota Amantaa Waliin Taasifame.

Published by:

Share Button

Manni hidhaa Qilinxoo Hidhamtoota Guututti Hin Dhiheessine Jechuun Ragaan Abbootii Alangaa Obboo Baqqalaa Garbaa Osoo hin Dhagahamin Hafuun Gabaafame.

Published by:

eeee

eeee

Manni hidhaa Qilinxoo Hidhamtoota Guututti Hin Dhiheessine Jechuun Ragaan Abbootii Alangaa Obboo Baqqalaa Garbaa Osoo hin Dhagahamin Hafuun Gabaafame.

Manni murtii Ol’aanaa Fedaraalaa ramaddii 4ffaa Lidataa, dhaddacha Sadaasa 2/2009 Oolmaya Ooleen, galmee Himata Gurmeessaa Ayyaanoo himatamtoota himataman 22 keessaa, manni himatamtoota 5 manni Sirreessaa osoo hin dhiheessin hafe.

Bulchiinsi mana hidhaa Qilinxoo Sadaasa 2/2009 tti xalayaa mana murtiif barreesseen akka jedhetti, Hidhamtoonni 4 sababa balaa ibidda mana hidhaa Qilinxootti gaheen walqabatee mana hidhaa Shawaa Roobititti geeffamanii waan hin deebi’iniif, dhihaachuu dhabuu isaanii ibsuun, yeroo sababa dhiheessu, hidhamtoota mana Sirreessaa Shawaa Roobit jiran jedhee dhiheesse: Galaanaa Nagarii, Gammachuu Shaanqoo, Darajjee Margaa fii Tumsaa Abdiisaa akka tahan ibsame. Continue reading

Share Button

Qeerroon Hasaasaa, Haala Naannawa Isaanii Akkamitti Ibsu?

Published by:

Continue reading

Share Button

Godina Arsii Bahaa, aanaa Leemmuu fii Bilbiloo, jalatti kan argamtu, magaalaan Roobee Garjeedaatii fii naannofni isii cufti, haala akkaan hamaa keessa jiraachuu isaanii, jiraattonni bilbilaan RDH himan.

Published by:

Godina Arsii Bahaa, aanaa Leemmuu fii Bilbiloo, jalatti kan argamtu, magaalaan Roobee Garjeedaatii fii naannofni isii cufti, haala akkaan hamaa keessa jiraachuu isaanii, jiraattonni bilbilaan RDH himan. Continue reading

Share Button