Wayyaaneen Masjida Irratti Boombii Darbuun Masjidoota Barbadeessaa jirti.

Wayyaaneen Masjida Irratti Boombii Darbuun Masjidoota Barbadeessaa jirti. RDH Hagayya 27/2016 Mootummaan Wayyaanee, Goodina Harargee Lixaa Aanaa Masalaa Araddaa Wal-taasisaa, bakka Cooman jedhamee beekkamutti, Masjiidota Lama Irratti Boombii darbuun, Masjiidota guutumaan guututti gubuun lubbuun namootaas akka bahe gabaafamaa jira. Mootummaan...
Read more »

Wayyaaneen Hawaasa Keenna Lafa irraa Duguuguu Itti Fufte!

Wayyaaneen Hawaasa Keenna Lafa irraa Duguuguu Itti Fufte! Godina Hararghee Lixaa, Aanaa Masaalaa, Aradda Abbaa Amaan keessati, Hawaasa Masgiida keessati walittti qabamee ture irratti, dhukaasa hidhattoonni mootummaa bananiin mamoonni 4 akka ajjeefaman, maddeen keenya naannawa irraa nuuf gabasanii jiru. Ummanni...
Read more »

baanara222

Waamicha Guyyaa Gaddaa Hawaasa Oromoo Hundaaf.

Waamicha Guyyaa Gaddaa Hawaasa Oromoo Hundaaf. (Baqqalaa Garbaatii fii Hidhamtoota Siyaasa Mana hidhaa Qilinxoo jiran irraa Hagayya 2008 Biyya keenya keessatti dimokraasii, walqixxummaa fii gaafii haqaa qabatanii laammiwwan karaa nagayaan bahan mirgoota hawaasa kana humnaan kan cafaqaa jiru, Sirni bittaa...
Read more »

556

goota lammii isaatiif hadoodee roorroo saba isaa mul’isuuf lubbuu isaa d’uaaf saaxile!

goota lammii isaatiif hadoodee roorroo saba isaa mul’isuuf lubbuu isaa d’uaaf saaxile! Fayyisaa Leellisaa Dorgommii Maaraatoonii, (Rio Olompiik) irratti gaggeeffameen, Lammii keeniyaa Elik Kipchoogeen, Sekondii muraasaan caalamee lammaffaa tahee xumure. Garuu Fayyisaan kaayyoon koo galma gahe jedha. Athleetii Dorgommii Olompiik...
Read more »

Tarkaan

TARKAANFII ITTI AANU

TARKAANFII ITTI AANU Kabajamtoota ilmaan Oromo,Hunda dura, lammiilee keenya kan bilisummaa Oromoofi Oromiyaatiif falmachuudhaaf murteessanii hiriira guyyaa har’aa kanarratti hirmaachuun lubbuu isaanii lamuu hin deebine aarsaa godhanii jannata hawwaa, seenanan saba kana barabaraan haa yaadatun jedha. Firaafi maatii isaaniitif jajjabina...
Read more »

ry

Ergaa Hatattamaa Dargaggoota, Hordoftoota Amantaa Islaamaa Maraaf.

Ergaa Hatattamaa Dargaggoota, Hordoftoota Amantaa Islaamaa Maraaf. Akkuma beekkamu Mootummaan wayyaanee, akkuma Oromummaa keenyaan nu yakkuun, nu rukutaa, nu ajjeessaa, nu hidhaa fii biyyaa nu ari’aa jiru, Islaamummaa keenyaanis, nu yakkuun sarbamiinsa mirgaa, hammana hin jedhamne nurraan gahaa akka jiru,...
Read more »

22222222222222222

Duguggaa Sanyii Ilma namaa kan Magaalaa Awwadaayitti Raawwatame

Duguggaa Sanyii Ilma namaa kan Magaalaa Awwadaayitti Raawwatame Adoolessa 31/2016 RDH Dargaggoo Mu’aaz Abdulhamiid, kan magaalaa Awwadaayitti rasaasa loltoota Wayyaaneetiin garaa gubbaa rukutame, Hospitaala Dirree Dawaa (Delt hospital) jedhamu keessatti Kutaa wal-aansa hatattamaa/ Emergency room, seensifame ture, haa ta’u malee,...
Read more »

333

Mormiin Guutummaa Oromiyaa Keessatti Adeemsifamu Cimee Itti Fufee Jira

Mormiin Guutummaa Oromiyaa Keessatti Adeemsifamu Cimee Itti Fufee Jira Sambata Adoolessaa 23/2008 Guyyaa Hardhaa Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Hasaasaa, magaalaa Xijoo Waqeenxaraa keessatti, hawaasni naannichaa mormii cimaa kan geggeeyssan yemmuu tahu, Agaazii tokko ajjeesuun kan biro Ilkaan isaa keessaa...
Read more »

baanara

Manni Hidhaa Qaallittii Hidhamtoota Ajjeesuuf Karoorfate Ifatti Baasuun, Maqaa Isaanii Maxxanse!

Manni Hidhaa Qaallittii Hidhamtoota Ajjeesuuf Karoorfate Ifatti Baasuun, Maqaa Isaanii Maxxanse! Manni Hidhaa Ol’aanaa Qaallitti Kora/dubbii kaasaniiru yookaa miliquuf yaalaniiru sababa jedhuun akkuma amala isaa hidhamtoota ajjeessuuf/rashanuuf kaayyeffate zoonii 1 keessatti maqaa hidhamtoota 70 akkasumas Zoonii 2 keessatti maqaa hidhamtoota...
Read more »

RDH - Dura2

Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa magaalaa Eeddootti, mormiin jabaan gegeeffamaa jira.

Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa magaalaa Eeddootti, mormiin jabaan gegeeffamaa jira. RDH Qeerroon magaalaa Eeddoo irra deebi’uun mormii isaa jalqabamee jira. Qaamon garaa jabeeyyii mootummaa magaalaa Eddotti, Humna koora bittinneessaa Konkolaataa 3 buusudhaan namoota hedduu hidhaa jiru, mormiin gara magaalaa...
Read more »