Uncategorized

Galmeen Miseensoota Koree Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa Irra Deebi’uun Baname.

  Galmeen Miseensoota Koree Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa Irra Deebi’uun Baname. RDH Muddee 07/ 2017 Galmeen miseensoota koree fala barbaadduu hawaasa Muslimaa, kanneen hidhaa irra jiran, kan asiindura cufamee ture, guyyaa hardhaa deebifamee akka baname […]

Uncategorized

Lammituu Lammiif Gaachana.

Lammituu Lammiif Gaachana. RDH Sadaasa 26/2017   Guyyaa ar’aa Sadaasa 26/ 2017 Hayyoonnii fii ulmaa’onni Oromoo, akkasumas Qeerrowwan Oromoo, godinaalee Sagal irraa walitti dhufan, handhuura Oromiyaa, magaalaa Finfinee galma aada Oromootti walitti qabamuun, dhimma hawaasa keenna, […]

Uncategorized

Dhaamsa Ustaaz Ahmaddiin Jabal Mana Hidhaa Irraa.

  Dhaamsa Ustaaz Ahmaddiin Jabal Mana Hidhaa Irraa. RDH Sadaasa 23 / 2017 Miseensa koree hawaasa Muslimaa, akkasumas, itti gaafatamaa sab-qunnamtii koree hawaasa Muslimaa kan ta’e, Ustaaz Ahmaddiin Jabal, mana hidhaa irraa, hawaasa Muslimaatiif ergaa dabarsee […]

Uncategorized

Dubartiin Mana Daakkaa Bunaa Keessatti Waggoota 13f Ugguramtee Turte, Maatii Isii Jalaa Miliqfamuun Garas Akka Geeffamte Bira Gayame.

  Dubartiin Mana Daakkaa Bunaa Keessatti Waggoota 13f Ugguramtee Turte, Maatii Isii Jalaa Miliqfamuun Garas Akka Geeffamte Bira Gayame. RDH Sadaasa 19/ 2017 Godina Jimmaa, aanaa Limmuu Kossaa, ganda Caffee Ilfataa keessatti, dubartiin guyyoota 2 dura […]

Uncategorized

Ustaaz Ahmaddiin Jabal Dhukkubsatee, Wal’aansa Gahaa Dhoorkamuun Isaa Dhagayame.

Ustaaz Ahmaddiin Jabal Dhukkubsatee, Wal’aansa Gahaa Dhoorkamuun Isaa Dhagayame. RDH Sadaasa 15/2017 Miseensa koree fala barbaadduu hawaasa Muslimaa kan ta’e, Ustaaz Ahmaddiin Jabal, himannaa shororkeessummaatiin dharaan himatamuun, adabbiin hidhaa waggaa 22 irratti darbuun, waggoota shanan darbaniif, […]

Uncategorized

Majlisni Seeraan Alaa Qarshii ummata Saaman Keessaa Miliyoona 36‘n Konkolaattota Ittiin Bashannanan bitatan.

Majlisni Seeraan Alaa Qarshii ummata Saaman Keessaa Miliyoona 36‘n Konkolaattota Ittiin Bashannanan bitatan. RDH Sadaasa 13/2017 Majlisoonni Seeraan alaa garaa isaaniitf malee, ummataaf kan hin jiraanne, Qarshii ummataa saamaa jiran keessaa, Miliyoona 36‘n konkolaattota ittiin […]

Uncategorized

Manni Murtii Ijibbaataa Galmeen Sh. Yaahyaa Bushraa Akka Cufamu Murteesse.

  Manni Murtii Ijibbaataa Galmeen Sh. Yaahyaa Bushraa Akka Cufamu Murteesse. RDH Sadaasa 10 / 2017 Waliitti qabaa miseensa koree fala barbadduu, hawaasa Muslimaa nannoo Tigraay kan turan, Sh. Bushraa Yahyaa, kanaan dura Viidiyoon hawaasa diyaspooraatiin […]