Uncategorized

Jeneraaltonni TPLF Hawaasa keenna Kan Booranaa Irratti Reebicha Cimaa Raawwatan

Jeneraaltonni TPLF Hawaasa keenna Kan Booranaa Irratti Reebicha Cimaa Raawwatan RDH ONK 14/2017   Mariin guyyaa hardhaa godina Booranaa, aanaa Sooddaatti geggeeffame, murtee fii kutannoon hawaasaa akkaan gadi dhaabbataa tahus, Jeneraaltonni TPLF ijjannoo isaanii kan […]

Uncategorized

QABSOON MAARAATOONIIDHA

  QABSOON MAARAATOONIIDHA Onkololeessa 13/2017 Torban dabre wal fakeenya qabsoo keenyaafi fiigicha maaraatoonii jidduu jiru ibsuudhaaf barruu gabaabduu takka feesbuukii gubbaatti maxxanseen ture. Akkuma beekkamu Fiigichi Maaraatoonii dorgommii kiloomeetira 42ti. Kiilomeetira 41n duraa san kufnee, […]

Uncategorized

Godina Booranaa Magaalaa Sooddaa keessaan gama naannoo Somaalee, kan Qaxxaamuraa turan Konkolaattonni 8 Ammas akkuma qabamanitti jiru.

  Godina Booranaa Magaalaa Sooddaa keessaan gama naannoo Somaalee, kan Qaxxaamuraa turan Konkolaattonni 8 Ammas akkuma qabamanitti jiru. Mariin hawaasaa fii bulchitoota godina Booraanaa, akkasumas, Poolisoonni Oromiyaa fii Jeneraaltota Waraana TPLF wajjiin guyyaa guutuu geggeeffamaa […]

Uncategorized

Boorana Keessatti Konkolaattonni 8 Hawaasaa fii Poolisii Oromiyaatiin Qabaman.

  Boorana Keessatti Konkolaattonni 8 Hawaasaa fii Poolisii Oromiyaatiin Qabaman. RDH Onk 12/2017 Konkolaataan 8 kan fe’aa guddaa baate, godina Booranaa magaalaa Sooddaa keessaan, gama naannoo Somaaletti qaxxaamuruuf ture, hawaasnii fii Poolisiin Oromiyaa darbu dhoorkite, […]

Uncategorized

Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhii Isaaniitiin Angoo Gadi Dhiisan.

  RDH Onk 07/2017 Afayaa’iin mootummaa Itiyoophiyaa, Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, Fedhii isaaniitiin guyyaa hardhaa akka hojii gadi dhiisan, gaazexaan Addis Standard jedhamu maxxansa isaa kan Afaan Ingiliizii  irratti maxxansee jira. Sababni Hojii  gadi dhiisaniifis, […]

Uncategorized

Godina Wallagga Bahaa, Magaalaa Gabaa Jimaataatti, Barattoonni Qur’aana Barachuun Xummuran Eebbifaman.

Godina Wallagga Bahaa, Magaalaa Gabaa Jimaataatti, Barattoonni Qur’aana Barachuun Xummuran Eebbifaman. RDH 01/10/2017 Godina Wallagga Bahaa, aanaa Waayyuu Tuqaa, magaalaa Gabaa Jimaataa keessatti, hawaasni Muslimaa Gabaa Jimaataa, barattoota Qur’aanaa baratanii xummuran, haala hoo’aankan eebbisee tahuu, […]

Uncategorized

Aanaa Bookee Araaddaa magaalaa Arbaa, bakka Qarree jedhamutti, guyyaa hardhaa Waraanni konkolaataa 3 akka qubsiifame dhagayame.

Aanaa Bookee Araaddaa magaalaa Arbaa, bakka Qarree jedhamutti, guyyaa hardhaa Waraanni konkolaataa 3 akka qubsiifame dhagayame. RDH Ful 28/2017 Makkalaakayaan Wayyaanee, guyyaa hardhaa qubsiifame kun, meeshaa waraanaa ilmaan Oromoo irraa hiikuuf karoora qabatanii deemaa kan […]