333333

Hacuuccaanii fii Miidhaan Hidhamtoota Irratti Geggeeffamaa Jiru, Cimee Itti Fufee Akka Jiru Beekkame.

Hacuuccaanii fii Miidhaan Hidhamtoota Irratti Geggeeffamaa Jiru, Cimee Itti Fufee Akka Jiru Beekkame. Hidhamtoota gara manneen hidhaa Baatuu fii Shawaa Roobititti geeffamanii turan keessaa, muraasni gara mana hidhaa Qiliinxootti akka deebifaman, maatiiwwan hidhamtootaa himaa jiru. Balaa Ibiddaa fii dhukaasaa mana...
Read more »

Godina Arsii Lixaatti, Aanaan Ajjee, Agaazii wal irratti akaaye!

Godina Arsii Lixaatti, Aanaan Ajjee, Agaazii wal irratti akaaye! Guyyaa hardhaa jechuun, Fulbaana 23/2016 Godina Arsii Lixaa Aanaa Ajjee/Shaallaatti, Hawaasni Naannichaa, Qaamota gara jabeeyyi mootummaa Wajjiin, wal-dura dhaabbannaa cimaa geggeessaniin, Agaazii hawaasa Ajjee irraa meesha waraanaa hiikuuf ganamaan hawaasatti bobbaafame...
Read more »

eeeeee

Iccitiin Mormii Diddaa Gabrummaa Saba Oromootiin ka’ee, Guutuu biyya Itiyoophiyaa Raasaa jiru Maali, Maaliif, Eenyuuni? Gaaffiilee Jedhaniif Kaabinee Ministeeraa fii Prezdaantii Oromiyaa duraanii, Juneeydii Saaddoo deebisaa Kennan Qabu.

Iccitiin Mormii Diddaa Gabrummaa Saba Oromootiin ka’ee, Guutuu biyya Itiyoophiyaa Raasaa jiru Maali, Maaliif, Eenyuuni? Gaaffiilee Jedhaniif Kaabinee Ministeeraa fii Prezdaantii Oromiyaa duraanii, Juneeydii Saaddoo deebisaa Kennan Qabu. Waggoottan 20 dabraniif, mootummaan Itiyoophiyaa ija isaa cufatee, tabba bahaa turee jira....
Read more »

rdh-banner

Fayyisaa leellisaa akka lammummaa US hin barbaanne Ibsa gaazexeessitootaaf kenne irratti beeksise.

Fayyisaa leellisaa akka lammummaa US hin barbaanne Ibsa gaazexeessitootaaf kenne irratti beeksise. 9/15/2016 Asxaan Atleet, Lellisaa Fayyisaa Deessisaa, dorgommii Rio Olympic irratti agarsiise, Asxaa gabrummaa, hidhaa fii roorroo Ulee kan mootummaan wayyaanee hawaasa Oromoo irraan gahaa jiru, karaa nagayaatiin ufirraa...
Read more »

wwa

Oduu Amma Nu Dhaqqabe

Oduu Amma Nu Dhaqqabe Miseensoota Koree Fala Barbaadduu Hawaasa Musliimaa fi Obboleewwan keenya Dhiheenya Kana Mana Hidhaarraa Bahan Hawaasni Musliimaa Ziyaaraa Isaaniif Taassisaa Jiraniif Hedduu Galatoomfachuun, Bakkeewwan Fagoo Irraa Zayyaruuf Gama Isaaniitti dhufuun akka hin Dadhabneef waamicha dabarsan! Ustaazoonni keenyaa...
Read more »

weee

Ololaa fii Kijiba Mootummaa Kijiba Barateetiin Hin Dogongorru!

  Walitti qabaa koree Fala barbaadduu Hawaasa Muslimaa, Ustaaz Abubakar Ahmad dabalatee gootonni lamaan, dubartootaa, Obboleeyyanii fii Ustaazonni keenya 9 Inshaa’a Allaah guyyaa Boruu gadi Lakkifamu jedhamee Eeggama. Karaa biraatiin Ustaaz Ahmaddiin Jabal, Ustaaz Ahmad Musxafaa, Khaalid Ibraahiim, Muhammad Abaataa...
Read more »

rdh-baw

Jaarsummaa fii Marii Mootummaa Ilaalchisee, Geggeesaan Qabsoo Hawaasa Muslimaa Ibsa Baase!

Geggeessaa Qabsoo hawaasa Muslimaa kan ta’e, Sagaleen Keenya Haa Dhagahamuun “Mootummaa Nageenyi isaaf hin galle waliin, marii taasisuun ni barbaachisaa?” jechuun ibsa baase. Qabsoo nagayaa mirga Amantii isaa kabachiifachuu, waggaa shan dura hawaasni Muslimaa kaase irratti, Mootummaan tibba qabsoon kun...
Read more »

maxresdefault

Mootummaan nama nyaataan Wayyaanee, Ustaaz Abubakar Ahmad Dabalatee, Muslimtoota Galmee Isaa Jalatti himataman Hidhaa irraa gadi Lakkifsuuf Akka Ta’e, Himamaa jira

RDH Fulbaana 07/2016 Mootummaan Wayyaanee, hidhamtoota keenya mana hidhaa Qilinxooo jiran Ibiddaan gubaa, ajeessaa, reeffa isaanii nu dhoorkachaa, harmeewwan keenya ilmoo isaanii gaafatan hidhaa, garaa biraatiin ammo, bu’aa Siyaasaa barbaachaaf, Ustaaz Abubakar Ahamad dabalatee Muslimoota galmee isaa jalatti himataman keessaa...
Read more »

Mootummaan Nama nyaataan kun waan qabee gadi dhiisu dhabe fakkaata

Mootummaan Nama Nyaataan Wayyaanee, Yeroo xiiqii keessaa seenee reeffa Lammiiwwan keenyaa kan mana hidhaa Qilinxoo keessatti rasaasaan fixxee, faana badii isii haguuguuf Ibiddaan gubde, nu dhoorkataa jirtu kanatti, hawaasa dagachiisuuf, miseensota Koree Fala barbaadduu hawaasa Muslimaa wajjiin hidhaman Sadi, gadi...
Read more »

rrw

Guyyaa Hardhaa, jechuun Fulbaana 5/2016, Aalimni guddaan Shekh Muhammad Aarif du’aan adunyaa kana irraa godaanan.

Innaa lillaahi Wa’innaa Ileeyhi Raaji’uun RDH Fulbaana 05/09/2016 Guyyaa Hardhaa, jechuun Fulbaana 5/2016, Aalimni guddaan Shekh Muhammad Aarif du’aan adunyaa kana irraa godaanan. Shekh Muhammad Aarif Usmaan Muusaa, biyya Sa’uud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti, ganama guyyaa hardhaa gara Fuula Rabbii godaanuun...
Read more »