Weerarri Liyyuu Poolisii, Agaazii fii Raayyaan Ittisaa Biyyaa Geggeessaa Jiran Guyyaa Har’aas Cimee Itti Fufe.

 

Weerarri Liyyuu Poolisii, Agaazii fii Raayyaan Ittisaa Biyyaa Geggeessaa Jiran Guyyaa Har’aas Cimee Itti Fufe.

RDH Gur 23/2017

Weerarri wayyaaneen liyyuu Poolisii naannoo Somaalee, dahoo godhachuun taasisaa jirtu guyyaa har’aas goodinoota Oromiyaa Eddoo gara garaa keessatti, cimee itti fufee akka oole, gabaasaaleen nu dhaqqaban ni addeessu.

(more…)

Waraanni Wayyaanee Kan (Liyyuu Hayl) Jedhamuun beekkamu Weerara Isaa Kan Oromiyaa Irratti Bane Kallattii Cufaa Cimsee Itti Fufuun Lubbuu Oromoota Hedduu Galaafate!

 

 

Waraanni Wayyaanee Kan (Liyyuu Hayl) Jedhamuun beekkamu Weerara Isaa Kan Oromiyaa Irratti Bane Kallattii Cufaan Cimsee Itti Fufuun Lubbuu Oromoota Hedduu Galaafate!

RDH Gur 22/2017

Weerarri Hidhattoota Naannoo Somaalee, kan mootummaa Wayyaaneetiin deeggaramu cimee itti fufuun, godina Baalee, aanaa Sawweenaa bakka Qillisaa jedhamutti, ilmaan Oromoo 15 oltahan guyyaa hardhaa, jechuun Gurraandhala 22 Bar 2017 akka galaafate, Odeeffannoon karaa bilbilaatiin Hawaasa naannichaa irraa nu dhaqqabe ni addeessa.

(more…)

Naannoo Oromiyaa Bakkeewwan Garaa Garaa Keessatti Hidhaan Cimee Itti Fufe.

 

Naannoo Oromiyaa Bakkeewwan Garaa Garaa Keessatti Hidhaan Cimee Itti Fufe.

RDH Gur 16/2017

Mootummaan wayyaanee Oromoota hidhuu cimsee kan  itti fufe tahuu, madden gara garaa addeessan. Odeeffannoo Oromiyaa, godina Arsii Lixaa, aanaa Dodolaa irra nu dhaqqabe akka addeessutti, magaalaa Dodolaa dabalatee, guutuu aanaa Dodolaa keessatti, hidhaan gara malee hammaatuu, jiraattonni mararfannaan dubbatu.

Odeeffannoon nu dhaqqabe akka addeessutti, dubartoota dabalatee, ilmaan Oromoo lakkoofsaan 200 ol ta’an, mana hidhaa magaalaa Dodolaa keessatti hidhamuun, gochaan suukaneessaan gara garaa irratti raawwatamaa  kan jiru tahuu, ibsa.

(more…)

Magaalaa Konbolchaatti Monaan Masjida Umar, Suphaa Bajaajota Moofaaf Kenname.

 

 

 

Magaalaa Konbolchaatti Monaan Masjida Umar, Suphaa Bajaajota Moofaaf  Kenname.

RDH Gur 15/2017

Godina Walloo Kibbaa magaalaa Konbolchaa keessatti kan argamu, moonaan Masjida Umar, tajaajila Suphaa Bajaajota moofaa fii bakka qubannaa Bajaajotaaf, akka kenname, maddeen keenya gabaasan.

Masjidni Umar Bishaan Burkaanaa cinaa gama lixaatiin kan argamu yemmuu ta’u, Masjidichi humna qabeenyaa fii beekkumsa hawaasa Muslimaatiin ijaaramuun, waggoota dheeraaf hawaasa Muslimaa tajaajilaa kan tureedha. Yeroo ammaatti monaan isaa suphaa Bajaajoota moofaa, akkasumas, bakka konkolaatawwan hujiin ala ta’an itti walitti qabamanii fii, bakka tajaajila Ispoortii akka godhame, maddeen gabaasan.

(more…)