Sh. Usmaan Durrii Mana Hidhaatti Darbaman.

 

 

Sh. Usmaan Durrii Mana Hidhaatti Darbaman.

RDH Ebla 24/2017

Mootummaan Wayyaanee murna bicuu Tigrootaatiin durfamtu Aliima guddaa Sh. Usmaan Durrii jedhaman mana hidhaatti akka darbite, maddeen keenya nuuf gabaasan.

Guyyaa kaleessaa jechuun Ebla 23/2017 Sagantaan muhaadaraa guddaan, godina Harargee Bahaa, Araddaa Dirree Xiyyeeraa keessatti geggeeffamaa ture, ajaja mootummaa Wayyaaneetiin, akka addaan citee fii ergamtuun Tigree OPDO’n ulamaa’ota gurguddoo walgahii qabna jechuun akka isaan yaamte gabaasuun keenya ni yaadatama.

(more…)

Magaalaa Awwadaay Ganda Usmaan Jedhamu keessatti, Majlisni Sh. Ahmad Toowfiiq Barattoota 2000 Tahaniif Sagantaan Gegeessaa Taasise.

 

Magaalaa Awwadaay Ganda Usmaan Jedhamu keessatti, Majlisni Sh. Ahmad Toowfiiq Barattoota 2000 Tahaniif Sagantaan Gegeessaa Taasise.

RDH Ebla 24/2017

 

Guyyaa har’aa Godina Harargee Bahaa, magaalaa Awwadaay ganda Usmaan jedhamuun beekkamu keessatti, majlisni Sh. Ahmad Toowfiiq barattoota 2000 tahaniif sagantaa gegeessaa taasise. Sagantaa gegeessaa kana irratti, Ulmaa’onni hedduun kan argaman tahuu, maddeen gabaasanii jiru.

Darasoota/ barattoota godinoota fii magaalota adda addaa irraa walitti qabaman kana, Baatii Ramadaanaa waggaa hundaa gara maatii isaanii akka deema carraan kan kennamuuf yemmuu tahu, guyyaa hardhaa majlisni Sh. Ahmad Toowfiiqis, barattootaaf gegeessaa taasisuu isaa  maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru.

Sagantaa gegeessaa barattoota kanaa irratti, Sh. Jamaal Haajii Aalimni jedhaman afeeramuudhaan, Barattootaaf gorsa eegi kennaniin booda, Rabbiin Roobaa Rahmata akka buusuuf du’aa’ii kan taasisanii fii barattoonnis du’aa’ii cimaa akka taasisa turan, maddeen keenya naannawa irraa nuuf gabaasanii jiru.

Rabbiin Baatii Soomaas Nagayaan Nuun gayee, barattoota keennas nagayaan eddo barnoota isaanitti haa deebisuun du’aa’ii keenna.

RDH

Wayyaaneen Kallattii Cufaan Oromiyaa Fii Hawaasa Oromoo Irratti Duula Isii Banuu Itti Fufte.

 

Wayyaaneen Kallattii Cufaan Oromiyaa Fii Hawaasa Oromoo Irratti  Duula Isii Banuu Itti Fufte.

RDH Ebla 22/2017

Mootummaan Wayyaanee murna bicuu Tigrootaatiin durfamu, harka lafa jalaatiin milishoota liyyuu Poolisii Soomaalee meeshaa waraanaa hidhachiisuun, ilmaan Oromoo fii Oromiyaa irratti weerara banuun lubbuu ilmaan Oromoo hedduu fii qabeenya danuu barbaadeessaa akka jirtu ni yaadatama.

(more…)

Sheek Kaamil Hasan Hidhaa irraa Hiikaman.

 

 

Sheek Kaamil Hasan Hidhaa irraa Hiikaman!

RDH Ebla 07/2017

Godina Arsii Lixaa, magaalaa Shaashaamanneetti Imaama Masgida (Al Amiin) kan ta’an, Sheekh Kaamil Hasan hidhaa irraa gadi lakkifamuu isaanii maddeen keenya gabaasan.

Sheekh Kaamil Hasan baatiii 6 dura yakka tokko malee, Oromummaa isaaniitiin yakkamuun qabamanii mana hidhaa keessatti miidhaa guddaa argaa kan turan yemmuu ta’u, ragaan qabatamaa isaan irratti waan hin ragaminiif, manni murtii Sheekh Kaamil Hasan bilisa jechuun wiixata darbe hidhaa irraa gadi lakkifamanii jiru.

(more…)